Hej alla kunder och samarbetspartners!

Nu har vi på Filmfabriken kommit till ett vägskäl där våra vägar kommer att skiljas.
Vi tre som drivit Filmfabriken kommer att fortsätta på var sitt håll med nya projekt och verksamheter.
Därför vill vi informera dig om att vår verksamhet dessvärre kommer att upphöra 30 juni 2019.
Vi vill passa på att tacka för alla samarbeten under åren som gått! Tack!