Ljudet är den sista pusselbiten till den perfekta filmen. Det spelar ingen roll hur kort filmen är, för vilken kanal eller plattform den är gjord, helhetsupplevelsen haltar om inte ljudet är lika följsamt eller effektfullt som bilden.

Vi ljudbearbetar och mastrar allt vi själva producerar, men även åt andra produktionsbolag som inte har kunskapen eller utrustningen själva. Det kan handla om till exempel att mixa ihop ett färdigt material, att bygga nya ljudmiljöer eller att reparera ett ljud som är skadat på ett eller annat sätt.

Filmfabriken i Växjö AB - Smedjegatan 53 - 352 46 Växjö
Tel: 0470-347 347 - info@filmfabriken.se - facebook.com/filmfabriken
Webbfilm - Flygfilm - Företagsfilm - Radioreklam - Ljudbearbetning - Webbtv - Storbildsproduktion

Copyright Filmfabriken i Växjö AB 2016