Sven Flyboo - Projektledare/kundkontakt
0470-347 347 - sven@filmfabriken.se

Johan Svensk - Ljudproducent
070-249 71 31 - johan@filmfabriken.se

LG Bergström - Fotograf/producent
070-564 29 90 - lg@filmfabriken.se

Martin Östberg - Producent
0708-83 11 80 - martin@filmfabriken.se

Max Ganholt - Fotograf/redigerare
0733-148 007 - max@filmfabriken.se

Förutom våra fasta medarbetare har vi ett stort nätverk med personal inom olika yrkesgrupper. Dessa kan täcka upp vid hög belastning eller vid behov av olika specialkunskaper.


Filmfabriken i Växjö AB - Smedjegatan 53 - 352 46 Växjö
Tel: 0470-347 347 - info@filmfabriken.se - facebook.com/filmfabriken
Webbfilm - Flygfilm - Företagsfilm - Radioreklam - Ljudbearbetning - Webbtv - Storbildsproduktion

Copyright Filmfabriken i Växjö AB 2016