Vi brinner för begrepp som hörbarhet och ljudkvalitet, att leverera bästa möjliga ljud i alla lägen är en hederssak oavsett om det gäller reklamfilm eller tv-program.

Vi har stort fokus på ljudet redan på inspelningsplats. I vår studio ljudlägger vi och producerar musik till allt ifrån reklamfilm till spelfilm. Vi kan även göra inspelningar av radioprogram, voice-over och inläsningar till radio och TV.

Filmfabriken i Växjö AB - Smedjegatan 53 - 352 46 Växjö
Tel: 0470-347 347 - info@filmfabriken.se - facebook.com/filmfabriken
Webbfilm - Flygfilm - Företagsfilm - Radioreklam - Ljudbearbetning - Webbtv - Storbildsproduktion

Copyright Filmfabriken i Växjö AB 2016