Vi har stor tillgång till teknik i olika former och täcker in hela produktionskedjan.
Vi gör allt från enmans-inspelning med ”lätteknik” till ”multikamera-produktioner”
av broadcast-standard.

Vill du veta exakt vilken teknik vi jobbar med är du självklart välkommen att kontakta oss. Vi ser alltid till att jobba med rätt teknik vid rätt tillfälle!
Från Super8 till Hollywood.

Filmfabriken i Växjö AB - Smedjegatan 53 - 352 46 Växjö
Tel: 0470-347 347 - info@filmfabriken.se - facebook.com/filmfabriken
Webbfilm - Flygfilm - Företagsfilm - Radioreklam - Ljudbearbetning - Webbtv - Storbildsproduktion

Copyright Filmfabriken i Växjö AB 2016